SAW podczas 1. polskiej edycji Architect @Work

We wtorek 15 listopada i środę 16 listopada EXPO XXI w Warszawie otworzyło swoje drzwi dla polskiej premiery ARCHITECT@WORK. Nasze stowarzyszenie było patronem tego dwudniowego, międzynarodowego wydarzenia branżowego, które odbyło się dla polskiej społeczności architektów i projektantów i zostało przez nią dobrze odebrane.

Nasz patronat oznaczał:

▪obecność punktu informacyjnego SAW na terenie wydarzenia. Dziękujemy za wszystkie bezpośrednie spotkania!

▪wykłady i dyskusje pod patronatem SAW:

1/ Magdalena Federowicz – Boule, Tremend: „Jak świadomość dbałości o środowisko zmieni oczekiwania inwestorów? Czy jesteśmy w początkowej fazie mentalnej rewolucji?”. Podczas swojej prezentacji Magdalena podkreślała: „To my jako architekci powinniśmy dawać przykład świadomego projektowania z dbałością o minimalizację śladu węglowego. To po naszej stronie leży przekonanie inwestora o takiej konieczności”.    

2/ Roland Stańczyk, RS Studio: „Nadzór autorski i inwestorski – ich znaczenie w realizowaniu projektów wnętrz”. Podczas prelekcji omówione zostały poszczególne zagadnienia natury projektowej. Nadzór autorski, inwestorski oraz nadzór nad realizacją – usystematyzowanie prawne pojęć. Nadzorowanie w praktyce architektów wnętrz jako niezbędny element udanej realizacji.

3/ Dyskusja „Architekt wnętrz. Czy jest to zawód zdefiniowany kierunkowym wykształceniem i zawodową praktyką?”.  Wzięli w nim udział Roland Stańczyk, Aleksander Jankowski, Agnieszka Leszczyńska – Mieczkowska oraz Agnieszka Gruszczyńska – Hyc. Panel przybliżył problematykę zawodu oraz był próbą odpowiedzi na nurtujące pytania: „jaką rolę pełni kierunkowe wykształcenie w procesie projektowania wnętrz i realizacji projektów? Jakie różnie spotykamy w kształceniu przez uczelnie artystyczne i inżynierskie?”.

Drugiego dnia wydarzenia, czyli 16.11 podczas Architect@Work odbyło się także spotkanie Rady Programowej SAW. Głównym tematem spotkania Rady Programowej było zaplanowanie najważniejszych wydarzeń na nadchodzący 2023 rok. Będzie ich wiele. Czeka nas premiera projektu wydawniczego SAW, Gala Konkursu „Wnętrze Roku SAW”, Zjazd Członków SAW oraz liczne szkolenia. Stałymi pozycjami w kalendarzu będą tak jak dotychczas zebrania Zarządu SAW odbywające się 2 razy w miesiącu oraz comiesięczne spotkania Rady Programowej.

Scroll to Top