12 Standardów SAW:

01.
Profesjonalizm pracowni wynikający z kompetencji zespołu wykształconych kierunkowo architektów wnętrz.
02.
Profesjonalizm architekta wnętrz zrzeszonego w SAW potwierdzony dyplomem kierunkowej uczelni.
03.

Doświadczenie zawodowe architekta zrzeszonego w SAW, wynikające z minimum 5 lat samodzielnej pracy oraz udokumentowanych realizacji projektów.

04.
Wysoki standard umowy dotyczącej zlecanych prac – precyzyjnie określającej zakres zlecenia, harmonogram działań, sposoby rozliczania prac oraz formułę realizacji zlecenia.
05.
Działanie w oparciu o „Schemat współpracy”, który jasno określa zadania architekta wnętrz i pozwala na ich prostą weryfikację.
06.
Czytelne dla klienta zakresy prac projektowych oraz spodziewanych efektów – rzeczywisty obszar i wartość.
07.
Podział procesu projektowego na ustalone etapy (koncepcja, projekt wykonawczy, nadzór autorski, udział w procesie zamówień i wyborze wykonawców). Ustalenie ich zasadności oraz wartości.
08.
Praca w ramach realnych stawek projektowych wynikających z kosztów prowadzenia działalności, zatrudniania profesjonalistów, stosowania legalnego oprogramowania oraz rozwoju.
09.
Najwyższa jakość usług projektowych wynikająca z talentu, wykształcenia, doświadczenia, odbywanych szkoleń, poszukiwania inspiracji, kontaktów z producentami wyposażenia wnętrz, znajomości najnowszych technologii i procesów budowlanych, a także przepisów prawa oraz osiągnięć psychologii.
10.
Świadomość misji i wagi wykonywanej pracy oraz odpowiedzialności za przestrzeń realnie kreowaną dla drugiego człowieka.
11.
Terminowość zgodna ze standardowym czasem trwania procesu projektowego i założeniami przyjętymi w umowie.
12.
Celem nadrzędnym dla członka SAW jest człowiek i tworzona dla niego jakościowa przestrzeń.
Standardy SAW określają sposób działania architektów wnętrz należących do stowarzyszenia i są wyznacznikiem ich profesjonalizmu.
Dla inwestorów stanowi to gwarancję, że zlecona usługa zostanie wykonana według ściśle określonych zasad i na najwyższym poziomie.
Scroll to Top