P A W E Ł   
S O K Ó Ł

PREZES ZARZĄDU
 

A D A M  
P U L W I C K I

CZŁONEK ZARZĄDU

R O L A N D  
S T A Ń C Z Y K

CZŁONEK ZARZĄDU

A G N I E S Z K A 
S T E F A Ń S K A

CZŁONEK ZARZĄDU

J A C E K 
T R Y C

CZŁONEK ZARZĄDU

H A N N A  
B A J E R - S O K Ó Ł 

EXIT DESIGN
www.exitdesign.com.pl

R O B E R T   
G I N T E R

SIX FINGERS
www.sixfingers.pl

Ł U K A S Z
K A Ł A S A

KAŁASA CONCEPT
 

A L E K S A N D R A
K A R P I Ń S K A

ONOFF ARCHITEKCI
www.onoffarchitekci.com

B A Z Y L I
K R A S U L A K

ASP WARSZAWA
www.asp.waw.pl

K A T A R Z Y N A  
K U O - S T O L A R S K A

KUOO ARCHITECTS
www.kuoo.pl

M A T E U S Z  
K U O - S T O L A R S K I

TAMIZO ARCHITECTS
www.tamizo.pl

R O L A N D  
S T A Ń C Z Y K

RS STUDIO
www.rsstudio.pl

A G N I E S Z K A
S T E F A Ń S K A

INFINI DESIGN
www.infini-design.com.pl

B I B I A N N A
S T E I N - O S T A S Z E W S K A

BIBI SPACE
 

B A R T Ł O M I E J
W Ł O D A R C Z Y K

BARTEK WŁODARCZYK ARCHITEKT
www.bartekwlodarczyk.com

A N N A 
Z A W I T K O W S K A

AZ-DESIGN
www.az-design.pl

A

Aleksandra Abramczyk
ALEKSANDRA DESIGN
www.aleksandradesign.pl
członek PRO

Adamus Magdalena
LOFT MAGDALENA ADAMUS
www.loft-ma.com
członek PRO

Arsenowicz Katarzyna
ARSENOWICZ DESIGN
www.arsenowicz-design.pl
członek PRO

 

B

Bajer-Sokół Hanna
EXIT DESIGN
www.exitdesign.com.pl
członek PRO

Bajon Bartłomiej
PL.ARCHITEKCI
www.plarchitekci.pl
członek PRO

Beresińska Katarzyna
TK ARCHITEKCI
www.tkarchitekci.pl

Bidermann Maciej
BIDERMANN DESIGN
www.bidermanndesign.com

Buśko-Kuś Monika
BUŚKO
www.buskodesign.pl

Buta Artur
ARTBUTA
www.artbuta.pl

 

C

Chmielewska Anna Olga
JAM KOLEKTYW
www.jamkolektyw.com
członek PRO

Cynka - Bajon Katarzyna
PL.ARCHITEKCI
www.plarchitekci.pl
członek PRO

 

D

Drzymała Marta
MADAMA
www.madama.pl

E

Ejsmont Paweł
EJSMONT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
www.ejsmont.pl
członek PRO

F

Faber Krzysztof
FAAR ARCHITEKCI
www.faar.com.pl

Federowicz-Boule Magdalena
TREMEND

www.tremend.pl

Frątczak Agata
MADAMA
www.madama.pl

 

 

 

G

Ginter Robert
SIX FINGERS
www.sixfingers.pl
członek PRO

Guedes Texieria Natalia
TK ARCHITEKCI
www.tkarchitekci.pl

Gzowska-Kopczyńska Magdalena
GZOWSKA&OSSOWSKA
www.gzowska-ossowska.pl

 

H

 

I

Iwańska Dagmara
IDEALNIE

www.pracowniaidealnie.pl

 

J

Jankowska Ewelina
EV-ARCHITECTS
www.ev-architects.pl
członek PRO

Jankowski Aleksander
JANKOWSKI I OPYRCHAŁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.jio.pl
członek PRO

 

K

Kałasa Łukasz
KAŁASA CONCEPT
członek PRO

Kamińska-Cydzik Dana
INDIVIDI WNĘTRZA INDYWIDUALNE

www.individi.net
członek PRO

Karpińska Aleksandra
ONOFF ARCHITEKCI

www.onoffarchitekci.com
członek PRO

Klepacka Barbara
HAMAK

www.hamak.pro

Kolińska Anna
ŁADNIEŁAD

www.ladnielad.pl

Kołodziej Aleksandra
KOŁODZIEJ & SZMYT PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

www.kolodziejszmyt.com

Kołodziejska Lucyna
FABRYKA WNĘTRZ & PROJEKTÓW SC

www.fabrykawnetrz-fw.pl
członek PRO

Kostrzewa Świątek Magdalena
TISSU ARCHITECTURE

www.tissu.pl

Kowalska Dorota
DEKA DESIGN

Knorowska Agata
MIĘTA MORRIS ARCHITEKTURA WNĘTRZ

mietamorris.com

Krasulak Bazyli
ASP WARSZAWA

www.waw.asp.waw.pl
członek PRO

Kuo-Stolarska Katarzyna
KUOO ARCHITECTS

www.kuoo.pl
członek PRO

Kuo-Stolarski Mateusz
TAMIZO ARCHITECTS

www.tamizo.pl
członek PRO

 

L

Lepka Aleksandra
ALL DESIGN
www.alldesign.com.pl

Leszczyńska-Mieczkowska Agnieszka
ART IN ARCHITECTURE
www.artinarchitecture.pl
członek PRO

Lorens Marek
LORENS LORENS
www.lorenslorens.pl
członek PRO

Lorenz Anna
MOKAA ARCHITEKCI
www.mokaa.pl

 

M

Majkut Robert
ROBERT MAJKUT DESIGN
www.robertmajkut.com

członek PRO

 

N

Niewiadomski Marek
DSGN STUDIO ARCHITEKTONICZNE
www.dsgn.pl
członek PRO

O

Opyrchał Agata
JANKOWSKI I OPYRCHAŁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.jio.pl
członek PRO

Ossowska Karolina
GZOWSKA&OSSOWSKA
www.gzowska-ossowska.pl

 

P

Pala Judyta
MOOD STUDIO
www.moodstudio.com

Pieńkowska-Szpunar Marzena
STUDIO MODELOWANIA PRZESTRZENI
www.studiomodelowaniaprzestrzeni.pl

Pulwicki Adam
PULVA
www.pulva.pl
członek PRO

 

R

Redlisz-Redlicki Piotr
REDLICKI STUDIO
www.redlicki.pl
 

S

Sławińska Katarzyna
TILLA ARCHITECTS
www.tilla.pl

Smarzyńska Marta
SMARTA DESIGN
członek PRO

Sojka Konrad
PRACOWNIA SOJKA&WOJCIECHOWSKI
www.sojkawojciechowski.pl

członek PRO

Sokół Paweł
EXIT DESIGN
www.exitdesign.com.pl
członek PRO

Stańczyk Roland
RS STUDIO
www.rsstudio.pl
członek PRO

Stefańska Agnieszka
INFINI DESIGN
www.infini-design.com.pl
członek PRO

Stein-Ostaszewska Bibianna
BIBI SPACE
członek PRO

Suszek-Rączkowska Patrycja
POCO DESIGN
www.pocodesign.pl

Szałańska Katarzyna
GALERIA PROJEKTU
www.galeriaprojektu.pl
członek PRO

Szmyt Urszula
KOŁODZIEJ & SZMYT PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

www.kolodziejszmyt.com

T

Tryc Jacek
TRYC
www.tryc.pl
członek PRO

 

U

 

W

Węgiełek Witold
WĘGIEŁEK STUDIO PROJEKTOWE
www.wegielek.com.pl
członek PRO

Wierszyłłkowski Mikołaj
WIERSZYŁŁOWSKI I PROJEKTANCI
www.wierszyllowski.com
członek PRO

Włodarczyk Bartłomiej
BARTEK WŁODARCZYK ARCHITEKT
www.bartekwlodarczyk.com
członek PRO

Wojciechowski Mikołaj
PRACOWNIA SOJKA&WOJCIECHOWSKI
www.sojkawojciechowski.pl

członek PRO

 

Z

Zawadzka Dagmara
DAGMARA ZAWADZKA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

www.dagmarazawadzka.pl

Zawitkowska Anna
ANNA ZAWITKOWSKA ARCHITEKT
www.annazawitkowska.com
członek PRO