RADA PROGRAMOWA

RADA PROGRAMOWA

– podsumowanie spotkania nr 6 z dnia 14.09.2022

Pierwsze powakacyjne spotkanie Rady Programowej, które odbyło się w siedzibie SAW 14 września, było między innymi podsumowaniem prac, jakie udało się zrealizować w trakcie wakacji. Wyróżnić z tego okresu należy współpracę SAW z Centrum Edukacyjno-Kreatywnym dla dzieci uchodźczych z Ukrainy, powstałym w Pałacu Zamoyskich (w salach udostępnionych przez SARP). Szczególne podziękowania z tym związane kierujemy do dwóch Członkiń SAW: Bibianny Stein-Ostaszewskiej, która zaaranżowała pomieszczenia (w zakresie projektu), a także tworzyła i pomagała koordynować prace wykończeniowe oraz Agnieszki Zygmunt, która zorganizowała dla dzieci wakacyjne warsztaty.

Pod koniec wakacjisfinalizowany został PROGRAM UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA dla członków SAW. Do wszystkich członków SAW został wysłany mail ze szczegółowymi informacjami na ten temat i kontaktem do brokerów, z którymi można podpisywać umowy. Zapraszamy do korzystania z tej możliwości. Dziękujemy za koordynację prac w tym zakresie po stronie SAW naszej Członkini Malwinie Morelewskiej.

Tematem posiedzenia Rady Programowej było również omówienie aktualnych prac grup tematycznych takich jak grupy pracującej nad publikacją o członkach SAW, grupy organizującej KONKURS „Wnętrze Roku SAW”, grupy podejmującej współpracę z uczelniami wyższymi, grupy szkoleniowej czy grupy przygotowującej wydarzenia dla członków SAW w obszarach kultury i sztuki.  W tym punkcie spotkania przypomniano kluczowe informacje o poniższych dwóch inicjatywach:

KONKURS „WNĘTRZE ROKU SAW” – termin zgłaszania prac mija z końcem października. Zachęcamy członków SAW (spoza Zarządu Stowarzyszenia i Jury Konkursowego) do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły dotyczące tej inicjatywy można znaleźć na stronie: https://saw.org.pl/konkurs/.

ARCHITECT @ WORK POLAND to wydarzenie branżowe dla architektów i projektantów wnętrz odbędzie się w dniach 15-16 listopada br. w hali EXPO XXI. Obok prezentacji wystawców odbędą się tam także seminaria na tematy związane z architekturą wnętrz, w których udział wezmą członkowie SAW: Roland Stańczyk, Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska, Magdalena Federowicz-Boule oraz Aleksander Jankowski.

Sekretarzem spotkań Rady Programowej jest Członkini SAW Aleksandra Kołodziej, której dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie raportów.

Kolejne spotkanie Rady Programowej poświęcone zostanie podsumowaniu spraw związanych z Konkursem „Wnętrze Roku SAW” i jego organizacji.