I Edycja

III Nagroda

Dom Idei

Karol Domachowski

Dyrda Fikus Architekci

Zakresem zleconych prac było zaprojektowanie nowego domu (wraz z projektem wnętrz) na działce, w której centrum rosły drzewa śliwkowe [...]. Obiekt znajduje się na jednym z osiedli domów jednorodzinnych. Okoliczna zabudowa bardzo zróżnicowana w zakresie ładu przestrzennego i estetyki. Z otoczenia zaczerpnięto proporcje dla bryły, z ziemi, na której stoi dom – kolor elewacji. Bryłę starano się uprościć, wyzbywając się zbędnych dekoracji. Każda podjęta podczas projektowania decyzja ma swoje argumenty. Projektowanie tak nietypowego domu stało się wyzwaniem. Podkreślamy tu wielką rolę Inwestorki. [..] Współpraca pomiędzy pracownią a właścicielami jest bardzo ważna. Ten dom to wspólny sukces obu stron.

Scroll to Top