I Edycja

I Nagroda

Wystawy „Wyspiański” i „Wyspiański. Nieznany”

Bartosz Haduch

z zespołem

NArchitekTURA

Wystawy „Wyspiański” oraz „Wyspiański. Nieznany” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dialog sztuki i przestrzeni

Przystępując do projektu aranżacji wystawy dzieł Stanisława Wyspiańskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie staraliśmy się zachować równowagę między neutralnym tłem dla eksponatów a unikalną scenografią podkreślającą geniusz tego artysty. Zróżnicowany charakter każdej z siedmiu sal odpowiada chronologicznej i tematycznej narracji ekspozycji, podążając za koncepcją „stopniowania wrażeń” – niczym w scenariuszu filmowym czy teatralnym. Zamiast dosłownych cytatów z twórczości Wyspiańskiego, zaproponowaliśmy jej współczesną interpretację, uzyskiwaną za pomocą zaawansowanych technologii projektowych i wykonawczych oraz nowoczesnych materiałów. Najlepszym przykładem takiego działania jest „przedsionek” ekspozycji obudowany w całości perforowanymi panelami ze sklejki. Wzory wycięte cyfrowo w modularnych elementach bazują na szkicach artysty, jednak ich nagromadzenie i zmultiplikowanie w formie trójwarstwowej struktury może przywodzić też na myśl sztukę współczesną. Kolejne sale utrzymane są w bardziej stonowanej stylistyce białych pudełek – tzw. white cube, każda z nich wyróżnia się jednak odmiennymi sposobami aranżacji, dostosowanymi do specyfiki poszczególnych części ekspozycji. Projekt aranżacji wystawy powstawał przez prawie rok, a w jego efekcie znaczącej przebudowie uległo całe ostatnie piętro Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Na potrzeby około pięciuset eksponatów zaprojektowaliśmy nowe gabloty, postumenty, ramy, a nawet niestandardowe podstawki na opisy poszczególnych dzieł sztuki.

Scroll to Top