Założyciele rozpocznij

ZAŁOŻYCIELE

H A N N A  
B A J E R – S O K Ó Ł

BAJER SOKÓŁ TEAM

www.bajersokol.pl

R O B E R T
G I N T E R

SIX FINGERS

www.sixfingers.pl

Ł U K A S Z
K A Ł A S A

KAŁASA CONCEPT

A L E K S A N D R A
K A R P I Ń S K A

ONOFF ARCHITEKCI

www.onoffarchitekci.com

B A Z Y L I
K R A S U L A K

ASP WARSZAWA

www.asp.waw.pl

K A T A R Z Y N A  
K U O – S T O L A R S K A

KUOO ARCHITECTS

www.kuoo.pl

M A T E U S Z  
K U O – S T O L A R S K I

TAMIZO ARCHITECTS

www.tamizo.pl

MAREK LORENS

MAREK LORENS

A D A M 
P U L W I C K I

PULVA

www.pulva.pl

P A W E Ł 
S O K Ó Ł

BAJER SOKÓŁ TEAM

www.bajersokol.pl

R O L A N D  
S T A Ń C Z Y K

RS STUDIO

www.rsstudio.pl

A G N I E S Z K A
S T E F A Ń S K A

INFINI DESIGN

www.infini-design.com.pl

B I B I A N N A
S T E I N – O S T A S Z E W S K A

BIBI SPACE

www.bibispace.pl

J A C E K  
T R Y C

TRYC

www.tryc.pl

BARTŁOMIEJ
W Ł O D A R C Z Y K

BARTEK WŁODARCZYK ARCHITEKT

www.bartekwlodarczyk.com

A N N A 
Z A W I T K O W S K A

ANNA ZAWITKOWSKA INTERIORS

www.annazawitkowska.com