Standardy.SAW rozpocznij

STANDARDY SAW

Standardy SAW są formułą stworzoną dla stowarzyszonych architektów wnętrz oraz ich klientów. Stanowią wyznacznik sposobu działania zrzeszonych pracowni ich profesjonalizmu, wymagań i oczekiwań. Dają również gwarancję klientom wybierającym pracownie zrzeszone w SAW, że zlecona usługa zostanie wykonana na najwyższym poziomie oraz według ściśle określonych zasad.

12 Standardów SAW:

 1. Profesjonalizm pracowni wynikający z pracującego w niej zespołu wykształconych kierunkowo architektów wnętrz.
 2. Profesjonalizm architekta wnętrz zrzeszonego w SAW potwierdzony dyplomem kierunkowej uczelni.
 3. Doświadczenie zawodowe architekta zrzeszonego w SAW wynikające z minimum 5 lat (członek) lub 10 lat (członek Pro) samodzielnej pracy oraz udokumentowanych, zrealizowanych projektów.
 4. Wysoki standard umowy dotyczącej zlecanych prac gwarantującej precyzyjny zakres zlecenia, terminy, sposoby rozliczania oraz sposoby realizacji zlecenia. / schemat umowy do pobrania w zakładce dokumenty /
 5. Działanie w oparciu o „Schemat Współpracy”, który jasno określa stawiane architektowi wnętrz zadania i pozwala na ich prostą weryfikację. / Schemat Współpracy – znajduje się poniżej i jest do pobrania w zakładce dokumenty /
 6. Jasno zdefiniowane zakresy prac projektowych oraz czytelne dla klienta ich efekty: rzeczywisty rozmiar i wartość.
 7. Uznanie i zdefiniowanie podziału procesu projektowego na poszczególne etapy: koncepcja, projekt wykonawczy, nadzór autorski, udział w procesie zamówień i wyoborze wykonawców. W odniesieniu do tych zakresów każdorazowe ustalenie ich zasadności oraz wartości.
 8. Praca w ramach realnych stawek projektowych wynikających z kosztów prowadzenia działalności, zatrudniania profesjonalistów, stosowania legalnego oprogramowania oraz rozwoju.
 9. Najwyższa jakość usług projektowych wynikająca z talentu, edukacji, doświadczenia, szkoleń, inspiracji, kontaktów z producentami wyposażenia wnętrz, znajomości najnowszych technologii i procesów budowlanych, a także przepisów prawa i psychologii.
 10. Świadomość misji i wagi wykonywanej pracy oraz odpowiedzialności za realną przestrzeń kreowaną dla drugiego człowieka.
 11. Terminowość zgodna z przyjętymi w umowie założeniami, wynikająca z czasu trwania standardowego procesu projektowego.
 12. Celem nadrzędnym dla członka SAW jest człowiek i tworzona dla niego jakościowa przestrzeń. 

SCHEMAT WSPÓŁPRACY

Kluczowym elementem tworzenia każdego projektu jest człowiek (dla usługobiorcy klient) i jego potrzeby, a także  jasny przekaz dotyczący zakresu działań i kolejności ich wykonywania. Każdy projekt to odrębna historia, wymagająca szczegółowej analizy początkowej, której wynikiem jest  stworzenie oferty z określonym zakresem prac, wskazanymi terminami realizacji oraz honorarium.

Poniżej przedstawiamy opracowany przez struktury SAW schemat zakresu projektu wnętrz, jaki powinien oferować każdy zrzeszony w SAW architekt wnętrz. Ze względu na różnorodność projektów, osobiste preferencje i doświadczenia poszczególnych członków, dopuszczane są pewne różnice np. w kolejności etapów realziacji. Co do zasady jednak schemat typowej współpracy z architektem wnętrz powinien wyglądać następująco: 

ETAP  01 : Audyt architekta wnętrz
Poznanie potrzeb klienta, preferowanej estetyki i rozwiązań, które będą mu potrzebne w projektowanej przestrzeni. Dokładna analiza projektowanej lub istniejącej przestrzeni architektonicznej pod kątem funkcji, wyposażenia, skali i ergonomii. Analiza dotyczy: rozmieszczenia ścian, układu pomieszczeń, instalacji. Ważne są: skala, proporcje pomieszczeń i możliwości aranżacyjne w oparciu o konkretne rozwiązania i wyposażenie. 

ETAP  02 : Oferta i umowa 
Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. Oferta i umowa – stworzenie makiet dostępnych dla członków stowarzyszenia. Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. Oferta i umowa – stworzenie makiet dostępnych dla członków stowarzyszenia.

ETAP  03 : Inwentaryzacja
To jeden z ważniejszych etapów procesu projektowego, dzięki któremu uzyskujemy precyzyjne wymiary, będące podstawą do realizacji projektów wykonawczych. Istotne są dla nas wszystkie składowe: ściany, istniejące instalacje, stolarka. Na tym etapie architekt wnętrz jest dodatkowo partnerem przy weryfikacji jakości wykonania prac budowlanych, równoległości ścian, pionów, poziomów jakości tynków, posadzek.

ETAP  04 : Schemat estetyki
To otwarta dyskusja z klientem mająca na celu poznanie potrzeb, preferowanej estetyki, kolorów, itp. Obejmuje propozycje doboru materiałów i wyposażenia. Na tym etapie pokazujemy możliwe drogi i zależności pomiędzy rekomendowanymi rozwiązaniami. Jest to etap „burzy mózgów”, której celem jest optymalne rozeznanie potrzeb klienta pod kątem estetyki, jakości wyposażenia, designu, itp.

ETAP  05 : Koncepcja aranżacji wnętrz
Na tym etapie koncentrujemy się na decyzjach. Pracujemy nad projektami aranżacji wnętrza, posadzki oraz oświetlenia. Wybieramy spośród setek możliwości te konkretne pasujące pod kątem swojej funkcji, materiałów, kolorystyki, a także budżetu. Istotnym puntem staje się szczegółowa kolorystyka, dobór oświetlenia i wyposażenia. Jest to etap, w którym możliwe jest tworzenie wersji alternatywnych

ETAP  06 : Wizualizacje
Na podstawie przyjętych w etapie koncepcyjnym wyborów: kolorystyki, wyposażenia i oświetlenia tworzymy model 3D wnętrza i opracowujemy wizualizacje wybranych pomieszczeń. Celem jest pokazanie wypracowanej wizji oraz potwierdzenie proponowanych rozwiązań, kolorystyki, materiałów i wyposażenia. Ten etap należy traktować jako uzupełnienie i nie jest on warunkiem powstania projektu.

ETAP  07 : Szczegółowy projekt koncepcyjny 
Po koncepcji i wizualizacjach czas na decyzje. Finalne decyzje to nie tylko estetyka i funkcja to także budżet i optymalizacja kosztów realizacji. Na tym etapie architekt wnętrz jest partnerem nie tylko  w zakresie wizji ale także finansów i czasu. Na podstawie wspólnie podjętych decyzji opracowujemy szczegółowe projekty stanowiące podstawę do wycen jest partnerem nie tylko  w zakresie wizji ale także finansów i czasu.. 

ETAP  08 : Pakiet wycen i kosztorys
Na podstawie szczegółowego projektu koncepcyjnego powstaje pakiet wycen. Zbieramy dla klienta pakiet ofert często w wersjach alternatywnych. Powstaje kosztorys i na jego podstawie klient podejmuje finalne decyzje dotyczące realizacji projektu wykonawczego. Pomagamy w zebraniu wszystkich ofert na wybrane materiały, wyposażenie i wykonawstwo. Bazujemy na sprawdzonych firmach i specjalistach. 

ETAP  09 : Wykonawcy i dostawcy
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy dla klienta partnerem przy wybraniu firm wykonawczych, podpisaniu stosownych umów, weryfikacji kosztów, wybrania technologii. Z naszego punktu widzenia dobry wykonawca i sprawdzony dostawca to klucz do sukcesu. Tworzymy zatem dokumentację będącą bazą do działania, a także weryfikacji wykonywanych prac pod kątem ilościowym i jakościowym. 

ETAP  10 : Projekt wykonawczy
Jest to zasadniczo najważniejsza, po koncepcji, część naszej pracy. To dzięki projektowi powstanie wnętrze. Jest on swoistą formułą jednoznacznego przekazu wypracowanej wizji na grunt budowy, pracy ekip budowlanych, elektryków, instalatorów, stolarzy, dostawców wyposażenia. Dzięki wysokiej szczegółowości, dokładności i precyzji projektów realizacja odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami i wysoką dbałością o każdy detal. 

ETAP  11 : Realizacja i nadzór autorski 
Kolejny kluczowy etap to sama realizacja. Aby przebiegała zgodnie z założeniami, musimy zadbać o nadzór autorski. Polega on na kontroli i monitorowaniu wykonawców pod kątem zgodności wykonywanych prac z dokumentacją i jakości. Na tym etapie dbamy o każdy detal, spotykamy się na budowie,  reprezentujemy klienta w kontakcie z wykonawcami. Na tym etapie dbamy o każdy detal, spotykamy się na budowie,

ETAP  12 : Koordynacja prac 
Każda realizacja to pakiet wykonawców i dostawców. Każdy etap wykonania prac i dostaw wymaga odbiorów. Współpracujemy zatem ze sprawdzonymi wykonawcami, a na budowach często pojawia się koordynator prac, który z ramienia architekta wnętrz odbiera każdy element składowy. Jest to opcja dodatkowa i rekomendowana przy dużych realizacjach oraz skomplikowanych technologiach.

ETAP  13 : Odbiory
W ciągu całego procesu realizacji projektu elementem kluczowym są odbiory poszczególnych etapów prac. Oferujemy pomoc przy odbiorach i weryfikacji jakości wykonanych prac. W zakres odbiorów powinniśmy brać pod uwagę wszystkie składowe. Elementami podlegającymi weryfikacji są jakość, dokładność, użyte materiały, dbałość o detale, sposób działania, czas i czystość pracy.

WNĘTRZA  Publiczne
Projekty realizowane są dodatkowo w oparciu o współpracę z branżystami i specjalistami BHP, PPOŻ, SANEPID. Posiadamy umiejętność koordynowania prac pomiędzy branżami, działaniami i we współpracy z generalnymi wykonawcami.