Architekt Wnętrz to zawód wyjątkowo ważny społecznie. Głównym jego celem jest kształtowanie i tworzenie przestrzeni dla człowieka związanej z  codziennym funkcjonowaniem, energią, determinacją do działania, życiem, pracą, rozrywką, komunikacją czy zdrowiem. Wszak każde wnętrze, w jakim żyjemy, kształtuje nasze postrzeganie rozmaitości świata. Takie wnętrza tworzy człowiek dla człowieka. I kiedy to on – świadomy wyzwania architekt kreuje tę rzeczywistość,  jest ona lepsza, doskonalsza uzyskując wartości wynikające z jego wiedzy, talentu, wielopłaszczyznowych doświadczeń oraz wrażliwości artysty.

Zawód Architekta Wnętrz wymaga określonej drogi związanej z edukacją, doświadczeniem zawodowym i budowaniem relacji pomiędzy ludźmi. Chcemy jasno określić jaki jest ten wyjątkowy zawód, jakie cele stawia sobie wykształcony Architekt Wnętrz, jak trudną drogę należy przejść aby świadomie i odpowiedzialnie móc kreować przestrzeń dla drugiego człowieka.

Chcemy ukszłatować też nasze środowisko zawodowe, pokazaując różnice między tymi, którzy ukończyli uczelnie wyższe na kierunku Architektury Wnętrz, a tymi, którzy ukończyli kursy zawodowe lub pracują, bo poczuli się powołani do tego zawodu. Zależy nam, aby pokazać różnice pomiędzy pracowniami mającymi wieloletnie doświadczenie, osobami działającymi jako pojedyncze nazwiska i tymi, którzy rozpoczynają pracę w tym zawodzie.

Pokazać, jak wiele różnic jest pomiędzy tymi, którzy robią to profesjonalnie i na czym to polega, a tymi, którzy działają amatorsko podpisując swoje działania określeniem “zaprojektowane”. Zależy nam na wypracowaniu jednoznacznej informacji dla klientów biur projektowych o tym, co wchodzi w zakres opracowań projektowych, czego można i należy wymagać od architekta wnętrz, a co nie wchodzi w zakres jego pracy. 

Zależy nam, aby powstała przestrzeń, w której odnajdzie się każdy Architekt Wnętrz, a klient dzięki kryteriom, jakie stawiamy, będzie mógł wybrać świadomego partnera do współpracy. Partnera na poziomie jakości, ceny, specjalizacji oraz estetyki.