Działania rozpocznij

DZIAŁANIA

BUDOWANIE RANGI ZAWODU

Celem SAW jest kreowanie rangi zawodu architekta wnętrz, który pełni coraz ważniejszą rolę społeczną i kulturową. Każdy powinien zrozumieć, jak wygląda proces edukacji architekta wnętrz, budowania jego wiedzy praktycznej, doświadczenia technicznego, wrażliwości estetycznej, wiedzy psychologicznej, empatii i zrozumienia. Każdy, kto zechce współpracować z architektem wnętrz, powinien wiedzieć, jak ważne jest to, jak tworzy przestrzeń dla drugiego człowieka i jakie parametry techniczne, matematyczne i ekonomiczne do tego stosuje. Każdy powinien mieć świadomość, co decyduje o wrażliwości, poczuciu piękna i doborze narzędzi do kreacji codziennego życia. SAW nie boi się budowania elitarności zawodu architekta wnętrz w najlepszym tego słowa znaczeniu. Kształtowanie przestrzeni, która nas otacza powinna mieć rangę wyjątkowości, aby każdy czuł się w niej wyjątkowy.

PROMOWANIE ZAWODU

Celem SAW jest promowanie grupy zawodowej, której usługi są coraz bardziej oczekiwane. SAW to organizacja zawodowa, której członkowie zawsze reprezentują najwyższe standardy, dzięki którym każdy klient członka SAW otrzymuje gwarancję usług na najwyższym poziomie estetycznym i inwestycyjnym. Klient zlecający projekt zrzeszonej w SAW pracowni ma pełne poczucie bezpieczeństwa, co do realizacji zlecenia i przekonanie o dobrze zainwestowanych środkach finansowych. W zakresie promowania zawodu architekta wnętrz SAW stawia na promocję: kierunkowego wykształcenia, doświadczenie, specjalizacje, liczbę udokumentowanych projektów, wielkość zaangażowanego w pracę biura zespołu oraz pozycję na rynku.

POZYCJONOWANIE

Celem SAW jest uporządkowanie rynku usług projektowania wnętrz i kategoryzacja pracowni, z wyraźnym wskazaniem biur prowadzonych zgodnie ze standardami SAW. Architekci zrzeszeni w SAW to osoby po kierunkowych studiach wyższych, z jasno określonym doświadczeniem i licznymi przykładami zrealizowanych projektów. Klienci powołujący się na standardy SAW mogą mieć pewność, że biura zrzeszone w stowarzyszeniu oferują najwyższą jakość usług i realne ceny. 

EDUKACJA

Celem SAW jest edukacja i wymiana doświadczeń zawodowych. SAW organizuje szkolenia kierunkowe dla architektów wnętrz z najlepszymi specjalistami z zakresu: psychologii, ekonomii, marektingu, prawa, w tym prawa autorskiego i budowlanego oraz z zakres przepisów UE. Dla SAW ważne są także autorskie spotkania z wybitnymi osobowościami świata architektury, designu, sztuki, czy muzyki. Istotne są też rozmowy z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz świata polityki, którzy kreują rzeczywistość prawną oraz instytucjonalną, w której architekci muszą działać. Dodatkowo SAW stawia sobie za cel edukację społeczeństwa w zakresie świadomości projektowej, produktowej, estetycznej oraz artystycznej.

INTEGRACJA

Celem SAW jest świadoma integracja środowiska architektów wnętrz niezbędna w budowaniu rangi zawodu i promowaniu działalności całej grupy zawodowej. Wspólne działania członków SAW w tym zakresie kreują spójną filozofię zawodową i pozwalają na wymianę doświadczeń i inspiracji. SAW organizuje najróżniejsze platformy dyskusyjne, debaty i spotkania, które stanowią  przestrzeńą do budowania strategii i kierunków rozwoju SAW w najbliższych latach.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Celem SAW jest współpraca pomiędzy środowiskiem zawodowym a uczelniami kierunkowymi. Organizowanie wspólnych spotkań, konferencji, wydarzeń,  konkursów ma być elementem działań pokazującym drogę architekta wnętrz od edukacji do praktyki na najwyższym poziomie. Stowarzyszeni w SAW architekci mogą brać udział w wyjątkowych spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi i współuczestniczyć w programach edukacyjnych, konkursach i innych wydarzeniach specjalnych tworzonych we współpracy z partnerskimi uczelniami. 

KONKURSY

Celem SAW jest promowanie wybitnych osiągnięć architektów wnętrz także poprzez organizację prestiżowych konkursów SAW. Konkursy są dedykowane zarówno członkom SAW, jak i  studentom architektury i młodym architektom wnętrz.

KONFERENCJE

Celem SAW jest poszukiwanie najlepszych metod pozyskiwania wiedzy o światowych trendach w designie, sposobów czerpania inspiracji, możliwości likwidowania barier zawodowych oraz organizacja spotkań z wybitnymi przedstawicielami architektury wnętrz, uznanymi w Polsce i za granicą. Elementem tych działań są konferencje branżowe, które na zaproszenie SAW gromadzą najlepszych specjalistów, mogących wspierać zrzeszonych w SAW architektów wnętrz. 

UPRAWNIENIA

Celem SAW jest zmiana statusu zawodu architekta wnętrz jako zawodu licencjonowanego/certyfikowanego. Najważniejsza w tej sprawie jest dla SAW dyskusja w gronie zawodowym. Przez ostatnie lata architektura wnętrz z całym pakietem licznych usług wyodrębniła się jako specjalizacja w zawodzie architekta. SAW dąży do tego, by usankcjonować zawód architekta wnętrz jako odrębnego zawodu w architekturze. 

PROMOCJA

Celem SAW jest promocja stowarzyszonych pracowni projektowych poprzez wspólne działania na rzecz promowania zawodu architekta wnętrz, współuczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, targach. SAW liczy na współpracę ze zrzeszonymi biurami w kreowaniu najlepszych dla SAW działań promocyjnych. 

OBSŁUGA PRAWNA

Celem SAW jest wsparcie architektów wnętrz pod względem prawnym. Wraz z partnerami prawnymi SAW opracowuje wzory umów, jak i standardy postępowań w sytuacjach niepożądanych. SAW zależy na tym, aby partnerskie kancelarie prawne i firmy ubezpieczeniowe opracowały preferencyjne warunki usług dla grupy zawodowej reprezentowanej przez SAW. 

PRZETARGI

Celem SAW jest oferowanie członkom stowarzyszenia priorytetowego dostępu do informacji o przetargach na usługi projektowe w ramach przetargów  organizowanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

WERYFIKACJA PRAKTYK RYNKOWYCH

Celem SAW jest weryfikacja rynku usług projektowych zgodna z priorytetowym celem stowarzyszenia, czyli budowaniem rangi zawodu architekta wnętrz i wyznaczaniem najwyższych standardów w projektowaniu. Wraz z partnerami specjalizującymi się w analizie dumpingu cenowego SAW monitoruje oferty projektowe o zaniżonych standardach. W ramach struktur SAW powołano także grupę do weryfikacji projektów, wydarzeń specjalnych czy konkursów zaniżających poziom usług projektowych w Polsce.